Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2017 roku rozpoczął realizację projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa...

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2018 roku rozpoczął realizację projektu: pn. „Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś...

I. PO WER Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (II)" w ramach Osi priorytetowej  I,  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę