Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Zawartość stron

Stan bezrobocia na koniec marca 2024 przedstawia się następująco:
 
Liczba bezrobotnych wg gmin (marzec 2024)
Lp. Gmina Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  1.  
Gmina Zwoleń (bez miasta) 320 145 49 19
  1.  
Miasto Zwoleń 286 130 39 14
  1.  
Kazanów 179 84 26 12
  1.  
Policzna 230 117 24 15
  1.  
Przyłęk 169 82 24 12
  1.  
Tczów 191 88 33 18
  1.  
Razem 1 375 646 195 90
 
 
Bezrobocie w gminie, województwie i Polsce (luty 2024)
  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Stopa bezrobocia (w % aktywnych zawodowo)
Ogółem Z prawem do zasiłku
Powiat zwoleński 1 470 216 12,4
Woj. mazowieckie 117 666 17 949 4,3
Polska 845 255 130 031 5,4
Załączniki
MPiPS-01 styczeń 2024.pdf (pdf, 102 KB)
MPiPS-01 luty 2024.pdf (pdf, 102 KB)
MPiPS-01 marzec 2024.pdf (pdf, 102 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę