Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, iż od dnia 29 czerwca 2023 roku realizuje projekt  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zwoleńskim (I)".  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu w 2022 roku realizował projekty:   1. „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu były oferowane: usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub ...

1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)   Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu  informuje, że realizuje projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę