Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2022 roku kontynuuje realizację projektu: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (IV)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 W ramach projektu oferujemy : staże, ...

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2022 roku kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu oferujemy : usługi w zakresie poradnictwa...

1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)   Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu  informuje, że realizuje projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę