Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, iż od dnia 29 czerwca 2023 roku realizuje projekt  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zwoleńskim (I)".  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu w 2022 roku realizował projekty:   1. „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (IV)"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu były oferowane: usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub ...

1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)   Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu  informuje, że realizuje projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę