Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Nagłówek

Aktualności

Wznowienie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

PUP w Zwoleniu informuje, że z dniem 20.04.2018r. wznawia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy.

Stan bezrobocia w powiecie zwoleńskim na koniec marca 2018

Stan bezrobocia na koniec marca 2018 przedstawia się następująco:   Liczba bezrobotnych wg gmin (marzec 2018) Lp. Gmina Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety   Gmina Zwoleń (bez miasta) 354 164 55 23   ...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych, staży, studiów podyplomowych finansowanych z Funduszu Pracy

PUP w Zwoleniu informuje, że z dniem 19.03.2018r. wstrzymuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, staży, studiów podyplomowych finansowanych z Funduszu Pracy. Nabór wniosków na szkolenia jest kontynuowany do wyczerpania limitu.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że z dniem 12 marca 2018 roku wstrzymuje nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że z dniem 12 marca 2018 roku wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Stan bezrobocia w powiecie zwoleńskim na koniec lutego 2018

Stan bezrobocia na koniec stycznia 2018 przedstawia się następująco:   Liczba bezrobotnych wg gmin (luty 2018) Lp. Gmina Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety   Gmina Zwoleń (bez miasta) 356 166 49 22   ...

Nabór uczestników do projektu na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że: 1. W 2018 roku rozpoczął realizację projektu: pn. „Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś...

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na 2018 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w okresie od 12.02.2018r. do 31.03.2018r.

Podział środków Funduszu Pracy (algorytm) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2018 rok.

Podział środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2018r. Lp. Wyszczególnienie Algorytm  (kwoty w zł) 1 Szkolenia 50 000 2 Bon szkoleniowy 0 3 Studia podyplomowe 20 000 4 Prace interwencyjne 770 000 5 Roboty publiczne 260 000 ...

Stan bezrobocia w powiecie zwoleńskim na koniec stycznia 2018

Stan bezrobocia na koniec stycznia 2018 przedstawia się następująco:   Liczba bezrobotnych wg gmin (styczeń 2018) Lp. Gmina Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety      Gmina Zwoleń    (bez  miasta)...

Wyświetlanie 1 - 10 z 66 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę