Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2022 roku kontynuuje realizację projektu: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (IV)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 W ramach projektu oferujemy : staże, ...

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2022 roku kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu oferujemy : usługi w zakresie poradnictwa...

1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)   Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu  informuje, że realizuje projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2022 roku kontynuuje realizację projektu: Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (IV)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 W ramach projektu oferujemy : staże, ...

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2022 roku kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu oferujemy : usługi w zakresie poradnictwa...

1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)   Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu  informuje, że realizuje projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2022 r.

 

wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę