Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że z dniem 8 stycznia 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  w powiecie zwoleńskim (I)"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, iż od dnia 29 czerwca 2023 roku realizował projekt  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zwoleńskim (I)".  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego...

Wartość projektu EFS w 2022 roku: 1 697 101,56 zł w tym dofinansowanie z UE–1 357 681,24 zł 1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)   Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu  informuje, że realizował projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że z dniem 8 stycznia 2024 roku rozpocznie się nabór wniosków w ramach projektu  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  w powiecie zwoleńskim (I)"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla...

  Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, iż od dnia 29 czerwca 2023 roku realizował projekt  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zwoleńskim (I)".  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego...

Wartość projektu EFS w 2022 roku: 1 697 101,56 zł w tym dofinansowanie z UE–1 357 681,24 zł 1. Regionalny Program Operacyjny (RPO)   Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu  informuje, że realizował projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę