Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2020 roku kontynuuje realizację projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa...

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że z dniem 07.01.2020r. rozpoczął rekrutację uczestników  do projektu:  „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu oferujemy : usługi w zakresie...

I. PO WER Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" w ramach Osi priorytetowej  I,  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2020 roku kontynuuje realizację projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa...

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że z dniem 07.01.2020r. rozpoczął rekrutację uczestników  do projektu:  „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim  (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu oferujemy : usługi w zakresie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę