Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu


Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2019 roku kontynuuje realizację projektu: pn. „ Aktywizacja osób  młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu informuje, że w 2017 roku rozpoczął realizację projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim (II)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa...

I. PO WER Powiatowy  Urząd Pracy w Zwoleniu realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zwoleńskim" w ramach Osi priorytetowej  I,  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Adres:
ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń
Telefon:
48 676 27 94, 48 676 46 49, 48 676 35 35
Numery wewnętrzne:
Staże - 125
Dotacje i roboty publiczne - 126
Prace Interwencyjne - 127
Rejestracja osób bezrobotnych - 128
Pośrednictwo pracy - 130
Fax:
48 677 90 05
Godziny pracy:  
Poniedziałek - Piątek  7.30 - 15.30
Godziny obsługi interesantów:  
Poniedziałek - Piątek  7.45 - 14.30
 
Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę